Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy?

Každý podnikatel, který vlastní jakýkoliv dlouhodobý majetek se jistě s odpisy již setkal. Zpočátku to může být pro mnohé náročné, a právě proto jsme se rozhodli vytvořit tento článek. Článek, který pomůže jednou pro vždy všem tápajícím objasnit, co jsou to odpisy, k čemu slouží a jaký je tedy vlastně rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

K čemu slouží odpisy?

Každá věc se používáním opotřebovává. Je jedno jestli je to automobil, stroj nebo svetr. Odpisy se však zabývají pouze dlouhodobým majetkem, který používáte k podnikání. Určité společnosti uvádějí, že se automobil po roce užívání dostane až na 65 – 70 % pořizovací ceny. Odpisy tedy představují peněžní vyjádření dlouhodobého majetku a do účetnictví se promítají jako náklad, který snižuje účetní zisk. Tento proces se nazývá odpisování a probíhá postupně i několik desítek let. Důležitou informací je, že se majetek nejčastěji odepisuje od vstupní ceny (pořizovací ceny). Součet odpisů za jednotlivé roky pak dohromady tvoří tzv. oprávky.

A jak se dozvíte, jak dlouho budete majetek odpisovat? K tomu slouží tzv. odpisové skupiny. Podle zákona se dlouhodobý majetek rozděluje do šesti odpisových skupin a pro každou skupinu platí rozdílný počet let, jak dlouho jej budete odpisovat. 

Příklad: Automobil spadá do 2. odpisové skupiny a odepisuje se 5 let, za to takový hotel či obchodní dům spadá do 5. odpisové skupiny a odepisuje se 50 let.

Co jsou to účetní odpisy?

Účetní odpisy majetku by měly věrně zobrazovat postupnou ztrátu hodnoty dlouhodobého majetku, tedy jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřebováván. Pochopitelně nejde naprosto přesně určit, jak bude majetek opotřebován, a proto se vždy jedná o předpokládaný odhad, který se určí pomocí odpisového plánu. Stanovení metody účetních odpisů je vždy plně v rukou účetní jednotky. 

Co jsou to daňové odpisy?

Daňové odpisy se na rozdíl od účetních odpisů používají pro stanovení daňového základu, a tudíž nemusí zobrazovat skutečné opotřebení majetku naprosto věrně. Daňové odpisy jsou stanoveny na roční bázi a celková doba odpisování se udává na základě zařazení do správné odpisové skupiny (jak jsme zmiňovali v článku výše).

Existují dvě metody odpisování – rovnoměrné odpisy a zrychlené odpisy. Daňový subjekt se může sám svobodně rozhodnout, jakou metodu odpisování si zvolí u každého majetku zvlášť. Pokud subjekt zvolí rovnoměrné odpisování, každý rok odepisuje majetek stejně (lineárně). Jedinou výjimkou je první rok – právě v ten je odpis nejnižší. Zrychlené odpisování kopíruje samotný název. Spočívá v tom, že první roky odpisování klesá hodnota majetku nejrychleji a následně v dalších letech postupně klesá pomaleji.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *